• Χειρουργική αφαίρεση σπίλων
• Χειρουργική αφαίρεση κύστεων και μορφομάτων του δέρματος
• Χειρουργική αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων όγκων του δέρματος, υπό τοπική αναισθησία.
• Λήψη ιστοτεμαχίου δέρματος (βιοψία), και punch biopsy