Ο έρπης γεννητικών οργάνων είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα το οποίο οφείλεται στον ιό του απλού έρπητα, κυρίως HSV 2.

 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ;

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο η πρωτοπαθής λοίμωξη όσο και οι υποτροπές είναι ασυμπτωματικές. Όταν υπάρχουν συμπτώματα , η πρωτοπαθής λοίμωξη εκδηλώνεται με ομαδοποιημένες φυσσαλίδες , έντονο πόνο και σύστοιχη λεμφαδενοπάθεια. Οι υποτροπές είναι παρόμοιες βλάβες με την πρωτοπαθή λοίμωξη αλλά σε μικρότερη κλίμακα.

 • Ο ΕΡΠΗΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ;

  Ο έρπης των γεννητικών οργάνων μπορεί να υποτροπιάζει και δεν θεραπεύεται ποτέ οριστικά. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές. Το ποσοστό υποτροπής είναι μεγαλύτερο σε αυτούς που το πρώτο επεισόδιο ήταν παρατεταμένο, άσχετα με το εάν χορηγήθηκε αντιική θεραπεία.

 • ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ;

  Οι ασθενείς θα πρέπει να απέχουν από σεξουαλική δραστηριότητα όταν υπάρχουν βλάβες και θεωρείται απαραίτητη η χρήση προφυλακτικού.

 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ;

  Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιιικά φάρμακα όπως ασυκλοβίρη, φαμσικλοβίρη, βάλασυκλοβίρη κ.α. ανάλογα με το αν πρόκειται για πρωτοπαθές επεισόδιο ή υποτροπή.

  Επίσης σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια δίνεται καθημερινή κατασταλτική θεραπεία η οποία ελαττώνει την συχνότητα των υποτροπών κατά 75%.

 •